Instalace reklamy

Instalujeme reklamy všech typů a rozměrů. Pokud vlastníte reklamní poutač deskového typu, bannerovou reklamu nebo světelnou reklamu, naši pracovníci vám ji instalují přesně podle vašeho zadání, kdekoli na vašem objektu. Reklamy instalujeme pomocí horolezecké techniky a tak výška umístění není v tomto případě rozhodující. Instalace reklamy je tak rychlá a bez zbytečné techniky a strojů.

Instalace tištěného reklamního banneru – plachty.

Pro tento druh reklamy je třeba vytvořit na fasádě objektu kotevní prvky. Podle velikosti reklamní plachty použijeme odpovídající počet kotevních bodů, mezi které napneme ocelové lanko doporučeného průměru. Ocelové lanko tvoří v podstatě základní rám pro uchycení reklamní plachty – banneru. Samotná reklamní plachta má od výrobce již připravená ocelová oka určená pro uchycení. Mezi ocelová oka a napnuté lanko pomocí pružných lan vypneme reklamní poutač. Tímto způsobem je zajištěna dlouhá životnost reklamní plachty. Plachta je uchycena pružně a odolává tak nárazům větru. Také je možné instalovat reklamu na velké megaboardy, které nejsou lehce přístupné, případně jsou instalovány mimo běžnou městskou zástavbu.

Reklama na fasádu.

Pokud máte reklamu vytištěnu na pevném podkladu tedy desce z pevného materiálu, instalujeme ji přesně podle vašeho požadavku. Instalace může být provedena do pevného rámu, který připevníme na určené místo, případně přímo na stěnu objektu. Při obou možnostech instalace reklamy musíme vždy vytvořit kotevní pevné body buď k přichycení pevného rámu, nebo samotné desky s reklamou. Počet kotevních bodů závisí na materiálu, ze kterého je reklamní deska vyrobená. Pokud máte reklamní desku vyrobenou z pěněného PVC, která je vhodná spíše do interiérů a která je zároveň velice lehká postačí méně kotvících bodů. V případě že jste pro výrobu reklamy použili například hliníkovou kompozitní desku nebo z jiného těžkého materiálu je třeba použít kotvících bodů více. Při práci na laně jsme schopni bez problémů na místo určení navrtat přesné otvory pro kotvící hmoždinky a reklamní desku nainstalovat.

Instalace světelné reklamy

Světelná reklama je nejen praktická tím, že zaujme více než klasická tištěná bannerová či lepená reklama, ale je zároveň také náročnější na instalaci. Vaši světelnou či neonovou reklamu nainstalujeme přesně podle projektu, včetně přivedení energie a to buď po fasádě či zevnitř objektu. V případě instalace není výška rozhodující. Světelné reklamy mohou být v rámu případně na držáku, který zajišťuje jejich vysunutí do prostoru a tím získávají více pozornosti.

Instalace reklamy na komínech

Existují místa, kde do dnešní doby stojí již nepoužívané tovární komíny úctyhodné výšky. Některé z těchto komínů není možné jednoduše odstřelit či zařídit jejich demolici, jsou v dobrém stavu a tak slouží jako reklamní plocha. Na takovýchto komínech nejenom že můžeme zajistit údržbu či opravy, ale také na ně instalujeme reklamní prvky. Na komínech je možné používat jak bannerovou plachtovou reklamu, tak také je někdy využívána reklama nátěrem na komín. Ať je vaše potřeba v tomto případě jakákoli reklamu na tovární komín umístíme či namalujeme přesně podle vašeho zadání.

Instalace reklamy v interiéru.

Nejen exteriér, ale i interiérové prostory jsou někdy vhodné pro instalování reklam s použitím horolezecké techniky. Jedná se zejména o případy velkých budov, které byly přestavěny ze starých industriálních prostor a dnes slouží k obchodním účelům, nebo novostavby velkých obchodních center. V některých případech je potřebné zavěsit reklamní desky přímo na kovovou konstrukci pod střechou, ke které se ze žebříku není možné dostat a přístupová cesta není zřízena. S použitím horolezecké techniky je možné reklamu zavěsit a také odstranit či v dohodnutém termínu změnit. Instalace reklam probíhá v těchto případech nejčastěji v nočních hodinách, kdy je možné udělat pod místem práce zábor prostoru s minimálním omezením provozu, či v době kdy je prostor pro veřejnost uzavřen.

Instalace reklamy na nepřístupných místech.

Reklama nebývá instalována jen na fasádách či v interiérech pod střešní konstrukcí, jsou také místa, kdy k reklamě je velmi ztížený přístup. Klasickým příkladem bývá reklama umístěná přímo na šikmých střechách budov. V těchto případech s pomocí horolezecké techniky můžeme zajistit opravu či výměnu reklamních prvků nebo běžnou či havarijní údržbu podle předem domluveného plánu. Také podle předem daného plánu jsme schopni instalovat nové reklamní prvky v běžně nepřístupných místech.

Reklamní prvky mají mnoho podob a mnoho míst, kam je třeba je instalovat. Pokud potřebujete instalovat reklamu na nebo vně vašeho objektu obraťte se na nás. Posouzení a cenový návrh pro provedení práce je samozřejmě zdarma. Neváhejte nás kontaktovat i v případě, pokud se vám bude zdát místo instalace reklamy nepřístupné. Věřte, že s pomocí horolezecké techniky se mnohdy dostaneme i na místa kam se s jinou technikou dostat není možné.

 

Napište nám co pro vás můžeme udělat